Café Planet

Klimatpolitisk EU-debatt 15 maj

På Café Planet 13 mars föreläste Staffan Laestadius om den brådskande omställningen till ett fossilfritt samhälle. Laestadius föreläsning kan ses här

Affischer från tidigare Café Planet hittar du här

En gång per månad, oftast onsdagar kl 18.30-20.30, arrangerar vi föredragskvällarna Café Planet med inbjudna föreläsare. Café Planet erbjuder en mötesplats för att lära sig mer om och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor.