omsthvall

 

Välkommen till Omställning Hudiksvall

Den 17 september 2012, bildades den ideella föreningen Omställning Hudiksvall med syftet att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.

Vår verksamhet som dittills hade bedrivits helt informellt, ideellt och utan finansiering startade sin verksamhet för ca fem år sedan i Hudiksvall, inspirerad av den internationella omställningsrörelsen, The Transition Movement. Under de tre första åren fokuserades verksamheten till att vi varje vår arrangerade en s.k. Framtidsvecka, framförallt med föredrag rörande miljö, energi, lokal produktion av mat och tjänster. Under slutet av 2011 drog vi igång en månatlig föreläsnings- och diskussionsserie under namnet Café Planet.

Vi bildade i början av sommaren 2012 en arbetsgrupp under namnet Hudiksvalls Stadsodlare, som intill äldreboendet Fredens kulle startade en första grönsaksodling (i 60 pallkragar) i stadens kärna, som till våren startar sin fjärde säsong.

Vi påminner kontinuerligt kommunen om hållbarhetsfrågorna via yttranden och insändare med anledning av nya strategi- och planförslag från kommunen. Vi har över 150 personer i vårt nätverk.

 EarthHour2018

 

NYHETER

Nu tar vi sommarledigt. Vi hör av oss igen i god tid före höstsäsongen.

Vi påminner som alltid om att du, som inte redan gjort det, kan betala medlemsavgiften för 2018 genom att sätta in 100 kr på vårt bankgiro 131-0309. För detaljer - klicka på fliken BLI MEDLEM. Ni som är medlemmar i Omställning Hudiksvall eller JAK går gratis på alla Café Planet-träffar. För övriga kostar det 20 kr.

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››