omsthvall

 

Välkommen till Omställning Hudiksvall

Den 17 september 2012, bildades den ideella föreningen Omställning Hudiksvall med syftet att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.

Vår verksamhet som dittills hade bedrivits helt informellt, ideellt och utan finansiering startade sin verksamhet för ca fem år sedan i Hudiksvall, inspirerad av den internationella omställningsrörelsen, The Transition Movement. Under de tre första åren fokuserades verksamheten till att vi varje vår arrangerade en s.k. Framtidsvecka, framförallt med föredrag rörande miljö, energi, lokal produktion av mat och tjänster. Under slutet av 2011 drog vi igång en månatlig föreläsnings- och diskussionsserie under namnet Café Planet.

Vi bildade i början av sommaren 2012 en arbetsgrupp under namnet Hudiksvalls Stadsodlare, som intill äldreboendet Fredens kulle startade en första grönsaksodling (i 60 pallkragar) i stadens kärna, som till våren startar sin fjärde säsong.

Vi påminner kontinuerligt kommunen om hållbarhetsfrågorna via yttranden och insändare med anledning av nya strategi- och planförslag från kommunen. Vi har över 150 personer i vårt nätverk.

Tack alla lokalproducenter som ställde upp på Café Planet den 25 januari!

Ett par bilder från den lyckade kvällen med traktens driftiga närproducenter! Gruppbilden visar från vänster: Per Westberg, Hanses i Enånger som har KRAV-kor, fina rödkullor; Helena Persson Ovcina, Forsa, KRAV-får och -lamm; Peter Jonaszon Delsbo mejeri, start 1 april; Pelle Nyberg, Delsbo Mejeri och Nordsjö Kvarn, Kalle Sjögren, Njutånger, Eko-kött, minimejeri, Dorothea Goth Hudik Bröd, Eko och KRAV-bageri och snart kafé vid Salutorget; Thomas och Elin Enander, Gnarp, startar andelsodling, har ett antal bisamhällen; och Geoffrey Burt, Isbo utanför Delsbo, KRAV-grönsaker. Saknas gör Kalle Willing Gröna huset, restaurang och kafé, Harmånger, förädlar fisk bland annat. Imponerande samling entreprenörer! Hitta dem på nätet, hos Dorothea och på marknader runt om i trakten. 

Cafe Panet 25 jan narproducenter            Cafe Planet 25 jan 17

NYHETER

Nu gör Café Planet sommaruppehåll och tackar för den säsong som gått. Vi återkommer i höst!

Vi påminner som alltid om att du, som inte redan gjort det, kan betala medlemsavgiften för 2017 genom att sätta in 100 kr på vårt bankgiro 131-0309. För detaljer - klicka på fliken BLI MEDLEM. Ni som är medlemmar i Omställning Hudiksvall eller JAK går gratis på alla Café Planet-träffar. För övriga kostar det 20 kr.

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››