Café Planet är Omställning Hudiksvalls diskussionsforum. Där träffas vi normalt på kvällen sista onsdagen i varje månad för att lyssna till och diskutera med en intressant föredragshållare om något hållbarhetsrelaterat ämne. Vi har tidigare haft hos oss t.ex. Stina Oscarsson (f.d. chef för Radioteatern numera frilansskribent), Johan Ehrenberg (chefred. ETC) och Svante Axelsson (generalsekr. Naturskyddsföreningen när han var hos oss). Vi har hittllls genomfört ett 30-tal Café Planetkvällar.

Om du är medlem i Omställning Hudiksvall eller JAK går du in gratis, annars betalar du 20 kr eller valfritt högre belopp.

Vi håller på max två timmar med en fikarast vid lämplig tidpunkt.

Klicka här så har du alla Café Planet-affischerna sedan starten 2012 och fram t.o.m. oktober 2017

 

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››