Nästa Cafe Planet den 27 februari kl 18.30 i Baptistkyrkans café.Eftersom vi inte lyckats få Per Holmberg till oss så har vi en videoupptagning som är tankeväckande om klimatet.