Hej omställningsvänner!

Här kommer inbjudan kring höstens andra tillställning. "Hur gör skogen bäst nytta i en klimatkris" med Amanda Tas som föreläsare.

Att vi måste minska våra utsläpp radikalt har forskarna lärt oss förstå. Mindre tydligt har varit att vi även måste ta bort växthusgaser från atmosfären s.k. kompletterande åtgärder med kolsänkor. Förutom mångfalds aspekten gällande arter så har skogen en stor potential att bidra just som kolsänka. OBS tiden är kl 18.30 och platsen Rådhussalen, Kulturhuset där mötet hålls coronasäkrat.

VÄLKOMMEN!

Kontakta föreningen på:
omstallninghudiksvall@gmail.com