Välkommen till Omställning Hudiksvall 2019

Ett nytt utmanande år börjar, där våra politiker startat med en budget  som innehåller  minskade  bugetsatsningar på  ödesfrågorna

KLIMATUTVECKLING OCH OMSTÄLLNING.

Vi i Omställning Hudiksvall däremot ger inte upp. Vi kommer även under 2019 satsa på ett program som medverkar till att påverka alla till ett omställt hållbart samhälle.

Hjälp oss i vårt arbete genom  delta i våra aktiviteter och Café Planet kvällar tredje onsdagen i varje månad. Ge oss feed back och krav på kommande program så vi kan leva upp till våra höga ambitioner. Endast genom information och att bygga opinion kan vi påverka utvecklingen.

Vi hoppas att vi 2019 även kan locka ändå fler att ansluta sig till vår förening som bara växer. 

 

 

Vad är Omställning Hudiksvall

Den 17 september 2012, bildades den ideella föreningen Omställning Hudiksvall med syftet att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.

Vår verksamhet som dittills hade bedrivits helt informellt, ideellt och utan finansiering startade sin verksamhet för ca fem år sedan i Hudiksvall, inspirerad av den internationella omställningsrörelsen, The Transition Movement. Under de tre första åren fokuserades verksamheten till att vi varje vår arrangerade en s.k. Framtidsvecka, framförallt med föredrag rörande miljö, energi, lokal produktion av mat och tjänster. Under slutet av 2011 drog vi igång en månatlig föreläsnings- och diskussionsserie under namnet Café Planet.

Vi bildade i början av sommaren 2012 en arbetsgrupp under namnet Hudiksvalls Stadsodlare, som intill äldreboendet Fredens kulle startade en första grönsaksodling (i 60 pallkragar) i stadens kärna, som till våren startar sin fjärde säsong.

Vi påminner kontinuerligt kommunen om hållbarhetsfrågorna via yttranden och insändare med anledning av nya strategi- och planförslag från kommunen. Vi har över 150 personer i vårt nätverk.

 

 

 

Angående GDPR - General Data Protection Regulation, den nya EU-förordningen till förstärkt skydd för den personliga integriteten. "Alla som nås av mejl från Omställning Hudiksvall och Café Planet har i samband med något tidigare Café Planet på närvarolistan antecknat namn, mailadress och eventuellt telefonnummer samt angivit att han/hon önskar få fortsatt information från oss. Vi skickar alltid ut information om kommande Café Planet-program som ”Hemlig kopia”, dvs varje mottagare kan endast se sin egen mejladress. Givetvis kan du när som helst be oss radera dina uppgifter från vår lista.

 

NYHETER

Vi önskar alla nuvarande och kommande medlemmar ett Gott Nytt År och återkommer med nya Café Planet under 2019

Vi påminner som alltid om att du, som inte redan gjort det, kan betala medlemsavgiften genom att sätta in 150 kr på vårt bankgiro 131-0309. För detaljer - klicka på fliken BLI MEDLEM. Ni som är medlemmar i Omställning Hudiksvall eller JAK går gratis på alla Café Planet-träffar. För övriga kostar det 20 kr.

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››