Om föreningen

Hudiksvalls kommun har delat ut hållbarhetspris till föreningen 6 juni 2019.

Omställning Hudiksvall är en opolitisk, religiöst obunden, ideell förening som arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer. Vi informerar om problem som hänger ihop med klimatförändringar. Vi vill väcka Hudiksvallsbornas intresse för en öppen diskussion kring aktuella klimat- och miljöfrågor och visa på olika lösningar och möjligheter.

En gång per månad, oftast onsdagar kl 18.30-20.30, arrangerar vi föredragskvällarna Café Planet med inbjudna föreläsare. Café Planet erbjuder en mötesplats för att lära sig mer om och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor.

Föreningen bidrar med bevakning av miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor i Hudiksvall. Vi skriver remissyttranden kring vad Hudiksvalls kommun bör göra med tanke på den långsiktiga hållbarheten.

De senaste åren har vi samarbetat med bl.a. Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening, Hudiksvalls kommun, JAK-medlemsbank norra Hälsingland, Svenska Kyrkan i Hudiksvallsbygden, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Hudiksvalls bibliotek.

Våra stadgar hittar du här.

Kontakta oss

Du når oss på: omstallninghudiksvall@gmail.com

Styrelse

Föreningens styrelse består av:

Övriga förtroendevalda: